GERDA JA SALOMO WUORION SÄÄTIÖ - TILASTOTIETOA JAKO-OSUUKSISTA 2001-2016

Vuosittainen jako-osuus/edunsaaja

Kuinka paljon jaettu tuloksesta (keskimäärin 61 %)

Jaettu vs. varat (keskimäärin 3,0 %)