Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

  suomi  svenska  englishGerda och Salomo Wuorios stiftelse Salomo Wuorio S. Wuorios måleri S. Wuorios arbeten Publikationer
S. Wuorio - helsinkiläinen koristemaalausliike Seinät kertovat - Salomo Wuorio 150 vuotta -jubileumsbok
PUBLIKATIONER

Hilla Tarjanne (red.) "Seinät kertovat - Salomo Wuorio 150 vuotta" -jubileumsbok
För att hedra jubileumsåret publicerade Gerda och Salomo Wuorios stiftelse en jubileumsbok. Boken består av elva artiklar som behandlar ärenden som var en viktig del av Salomo Wuorios liv: färg, ornament och stil. Verket är rikligt illustrerat och dess layout har planerats av Jouni Kaipia och Jussi Salmivuori.

Hilla Tarjanne: "S. Wuorio - helsinkiläinen koristemaalausliike"
En historik som behandlar S. Wuorios måleri och Salomo Wuorio publicerades i Helsingfors stadsmuseums Memoria-serie år 1998. Boken gavs ut i nytryck år 2007.